Кметът Славчов разрешава продажбата на „луксозен“ хляб във Варна – 3 октомври 1893 г.

Рисунка на хляб

На 3 октомври 1893 година кметът Славчов издава приказ, с който разрешава на хлебарите да излагат за продан „луксозен хляб“ с избрана от тях цена, но при условие той да бъде приготвен с най-бяло брашно. За злоупотребилите се е предвиждала глоба до 25 лв.

„ПРИКАЗ
№379

Подписаний Кмет на г. Варна, в допълнение на приказа ми под №272 от 14 Юлий н.г. и на основание чл. 14 от „Правилника за хлебарите в град Варна“,

Постанових:

Ст. I. От 4-й того за напред допуска се на хлебарите изважданието за продан в града луксозен хляб с произволна цена, но под условие да бъде приготвен от най-бяло брашно, съгласно правилника за хлебарите и да има следующата тяжест: малкия хляб 1000 грамма, а големия 2000 грамма.

Ст. II. Несъобразившите се с настоящий ми приказ хлебари ще се подвергават на глоба до 25 лева, съгласно чл. 96 от „Закона за Град. Общини“.

Ст. III. Испънението на настоящий приказ възлагам върху Н-ка на Санит. отделение при Управлеието ми.

На първообразний подписал кмет: Я. Славчов“.

ВАРНА новини

Четете още: