Платформа за щъркели беше монтирана от екипи на ЕРП Север във варненското село Сава

ВАРНА новини лого

Снимка: ЕНЕРГО-ПРО.

Тази седмица беше извършен монтаж на платформа за щъркелово гнездо на стоманобетонен стълб от електроразпределителната мрежа на ЕРП Север във варненското село Сава, община Дългопол. Монтирането на птицезащитното съоръжение беше набелязано за изпълнение от екипите на електроразпределителното дружество още през пролетта, но се наложи да се изчака да приключи периода на гнездене на птиците и съответно те да мигрират на юг. Щъркеловите семейства имат навика всяка година да се връщат на местата, където са изградили гнездо. Обезопасяването на стоманобетонния стълб с щъркелова платформа за предпазване на птиците от попадане под напрежение е предпоставка за спокойното им и сигурно отглеждане на поколение догодина.

ЕРП Север има дългосрочен ангажимент за опазване на птиците на своята лицензионна територия. Дружеството прави редовни инвестиции в тази насока и поддържа връзка с Българското дружество за защита на птиците, с което си сътрудничи и реализира съвместни проекти.

Поставяне на гнездо
Снимка: ЕНЕРГО-ПРО.

Четете още:

Изнесени офиси на ЕНЕРГО-ПРО се провеждат във Варненско и Търновско в периода 26 септември – 11 октомври