Изработват 20 покривала за градските коне във Варна – 28 октомври 1891 г.

ВАРНА новини лого

На 28 октомври 1891 година се провежда заседание на общинския съвет във Варна. Едно от взетите решения е направата на 20 покривала за градските коне от някой си Я. Петров.

Съобщението е публикувано във „Варненски общински вестник“ от 19 ноември 1891:

„Одобрява се отдаванието, по доброволно съгласие, направата на 20 чула за градските конье Я. Петрову, по 19 лева и 30 стотинки чифта“.

ВАРНА новини

Четете още: