Парите по новата програма за безплатно саниране ще стигнат за едва 1000 сгради в страната

ВАРНА новини лого

Снимка: Андрей Андреев, ВАРНА новини.

Над 90% от сградите в България се нуждаят от саниране. Част от тези, които са проектирани пред 1999 г. ще бъдат санирани безплатно. Това ще става със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Очаква се парите по новата програма да стигнат за близо 1000 сгради в цялата страна, съобщи БНТ в предаването „Говори сега”.

„Всички сгради, които са строени преди 1999 г. са допустими за участие в програмата. Обновяването включва: подновяване или поставяне на топлоизолация, на дограма, ремонт на покрива и поставяне на топлоизолация. Мерки в общите части на сградата, подмяна на електрическата система, подмяна на осветлението с енергийно ефективно. Ако е необходимо може да се подмени и инсталацията за топла вода за сгради, които са с парно. Може да бъде променена от вертикална в хоризонтална. Разходите, свързани с отопление, енергия и т.н. се намаляват значително, в повечето случаи над 50%”, каза Добромир Василев – директор на дирекция „Жилищна политика”, МРРБ.

„За целта е необходимо участието на поне 67% от собствениците на идеални части. Да подготвят технически паспорт, техническо обследване, енергийно обследване и всички тези документи са задължителни за кандидатстване. Тези документи се изготвят от лицензирани специалисти. Съответно информация може да се намери на сайта на АУЕР, на сайта на ДНСК, може да бъдат изготвени от екип от правоспособни проектанти. След като съберете всички документи се подписва споразумение за партньорство с общината и се подава проект в общината. Общината подава проекта в ИСУН”. Разходите за документите са за сметка на собствениците на жилища. След извършване на енергийно обследване обаче няма гаранции, че сградата ще бъде одобрена за саниране. Програмата включва два варианта – при първия санирането се финансира на сто процента, а във втория на 80%. Това означава, че ако кандидатите бъдат одобрени за първия етап, парите за обследване и изготвяне на останалите документи ще им бъдат възстановени. Във втория – не.

Според Националната асоциация на домоуправителите, срокове за кандидатстване може да се окажат кратки и предварително да откажат много собственици от участие.

Критериите за кандидатстване ще бъдат публикувани в средата на ноември на сайта на Министерството на регионалното развитие и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС.

От Tribune.bg

Четете още: