Забраняват стоварването на дърва по варненските тротоари – 16 ноември 1891 г.

Рисунка на дърва за огрев

На 16 ноември 1891 година кметът Михаил Колони издава заповед, с която забранява сечта на дървета по улиците на града както и тяхното стоварване по тротоарите. Предвидени са санкции за нарушителите.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 1 декември 1891 година:

„№237

Гр. Варна, 16 Ноември 1891 г.

На основание чл. 88 от закона за градските общини,

ПОСТАНОВИХ:

Ст. I. Забранява се стоварванието на дърва и сечението на такива по улиците и тротоарите, било пред къщя или дюгени в града;

Ст. II. Нарушителите на тоя ми приказ ще се наказват по чл. 96 от закона за градските общини.

Кмет: Михаил Колони“.

ВАРНА новини

Четете още: