Област Варна е на четвърто място по въведени в експлоатация жилищни сгради

Кайсиева градина

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през третото тримесечие на 2022 г. е 136, а новопостроените жилища в тях са 1 492. Спрямо третото тримесечие на 2021 г. сградите са с 16 повече, или с 13.3%, а жилищата в тях се увеличават с 685, или с 84.9%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 78.7%, с тухлена – 19.8%, а с друга – 1.5%

таблица

Област Варна е на четвърто място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. Преди нея са областите Пловдив – 196 сгради с 581 жилища, София (столица) – 170 сгради с 1 493 жилища и Бургас – 141 сгради и 553 жилища. 

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (50.8%), следват тези с три стаи (30.0%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 1.3%.

таблица - 2

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2022 г. в област Варна е 108.1 хил. кв. м, или със 77.2% повече в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., а жилищната площ се увеличава със 103.6% и достига 82.7 хил. кв. метра. 

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Варна намалява от 75.6 кв. м през третото тримесечие на 2021 г. на 72.5 кв. м през същото тримесечие на 2022 година. 

Варна е пета сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Първа е област Разград – 66.9 кв. м, следвана от областите Търговище – 70.0 кв. м, Благоевград – 70.6 кв. м и Ямбол – 71.7 кв. метра. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра – 218.7 кв. м и Смолян – 172.3 кв. метра.

За ВН по публикацията работи Маня Петрова