В 13 университета учат под 1000 студенти

Студенти.

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

Малко над 200 000 са студентите в България през 2022 г. Фрагментацията на висшето образование обаче личи от разпределението им по университети.

Висшите училища с над 5000 студенти са едва 14 и общо там се обучават 131 хил. студенти. Останалите около 70 000 са в 38 вуза, в 13 от които учат под 1000 младежи.

Това се вижда от новото издание на Рейтинга на висшите училища в България, представено в понеделник в Министерството на образованието и науката. Той сравнява 52 професионални направления в 52 университета и е достъпен на https://rsvu.mon.bg.

Кои са направленията, които са най-перспективни, желани и обещават добра и сигурна кариера? Рейтингът дава отговора, като се сравнят направленията в топ 10 по 4 показателя:

– брой действащи студенти

– облагаем доход на завършилите

– ниска безработица

– дипломата за средно образование на приетите студенти.

В топ 10 на 4-те класации най-ясно се очертава групата на медицинските направления – Медицина, Обществено здраве, Фармация, Стоматология, Здравни грижи, Ветиринарна медицина.

Втората група е свързана с информационни технологии – направленията Информатика и компютърни науки, Комуникационна и компютърна техника.

Металургия и Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми се открояват с това, че на входа са студенти със сравнително нисък успех от дипломата, но след завършване са в топ 10 по високи доходи.

Най-масово студентите учат Икономика – над 28 000, но средният доход на завършилите не е сред най-високите.

Юристите и филолозите, макар да са сред направленията, където влизат хора с висока диплома от училище, получават заплати под средните за висшистите, показва още системата. 

От Dnesplus.bg

Четете още: