Директорът на РЗИ – Варна е сменен (СНИМКА)

РЗИ Варна

На мястото д-р Дочка Михайлова като директор на Регионалната здравна инспекция във Варна е назначен доц. д-р Цонко Паунов. Това съобщиха от РЗИ. Вакантна остава позицията за зам.-директор, както и мястото на шеф на Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“.

Според достъпната биография доц. Цонко Паунов е роден на 16.01.1966 г. в Пловдив. Завършил e Немска езикова гимназия „Б. Брехт“ в Пазарджик през 1985 г. и медицина във ВМИ „Ив. П. Павлов” в Пловдив през 1993 г. От 1993-1998 г. работи в Градска поликлиника в град Септември – лекар в звено „Спешна и неотложна медицинска помощ”.

От 1998 г. е асистент в Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина” – МУ – Варна: УС по епидемиология. 2002-2004 г. – старши асистент, 2004-2010 г. – главен асистент. От 2003 г ръководи звено „Противоепидемичен контрол“ в УМБАЛ „Св. Марина“. Придобита специалност “Епидемиология” (2002 г.).

доц. д-р Цонко Паунов
доц. д-р Цонко Паунов Източник МУ – Варна

През 2010 г. защитава дисертационен труд на тема: “Роля на дезинфекцията при контрола на инфекциите в здравните заведения”. От 2011 г. е с избран за “доцент”. Допълнителна квалификация с положен изпит в НЦЗПБ: Ръководител ДДД дейности. Други квалификации: „To learn how to teach” 2002 г.; „е-Learning in the medical education” 2003 г.; Курс към НЦЗПБ „Проблеми на ХИВ/СПИН в България 2004 г.; “Европейска програма за обучение по приложна епидемиология” 2005 г.; „Нови методи на обучение по Епидемиология в Медицинските Университети в България” 2007 г.; „Новаторски идеи в областта на планирането и изграждането на съвременни отделения за централно снабдяване със стерилни материали” 2010 г.; “Основни принципи за почистване и дезинфекция в медицинския сектор – продукти и решения” 2011 г.

Има над 80 публикации и 60 участия в научни конгреси.

Ето и видео с него от телевизията на Медицинския университет във Варна:

ВН

Прочетете още:

Има реален шанс до 2024 г. пространството около ул.“Охрид“ във Варна да бъде облагородено