ЕНЕРГО-ПРО отново заплашва да спре тока на Тубдиспансера. Ръководството на болницата бездейства

Тубдиспансер

„Проблемът с дълга на Белодробната болница за електроенергия остава нерешен. ЕНЕРГО-ПРО ще пристъпи към преустановяване на електрозахранването на здравното заведение през декември.“ Това съобщиха от дружеството в писмо до медиите. В писмото се казва още, че от ЕНЕРГО-ПРО са изпратили „поредно напомнително писмо до управителя на Белодробната болница във Варна за неплатените задължения за консумирана електроенергия в размер на близо 80 000 лева. В него дружеството посочва график на предстоящо през декември прекъсване на електрозахранването в случай на неиздължаване на натрупаните суми и напомня за необходимостта обекти от нулева категория, каквито са здравните заведения, да имат осигурено автономно и независимо електрозахранване за специалните инсталации и животоподдържащи системи. В резултат на това следва да се предприемат необходимите действия за проверка и привеждане в готовност на генераторните системи в болницата.“

От ръководството на болницата се очаква да предприеме действия за разсрочване на задълженията. Но до момента от не са предприети стъпки в тази посока.

Припомняме, че на 8 ноември т.г, на заседание на Общинския съвет беше обсъден казусът с бившия Тубдиспансер. Тогава от изнесените данни стана ясно, че над 3,5 млн. лева е отпуснала Община Варна за покриване на задълженията за Специализираната болница за лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания за последните почти 10 години.

Мнозинството от съветниците се обединиха около мнението, че държавата е тази, която трябва да издържа болница за социално-значимо заболяване от световен мащаб. Според тях общината не може да се справи с огромните суми, които се генерират всяка година – за заплати и осигуровки на служителите, режийни разходи, лекарства, поддръжка на сграден фонд. Министерството на здравеопазването покрива единствено разхода за леглоден за един болен в размер на 92 лв., а всичко останало се плаща от общинския бюджет. Към момента пациентите в болницата са 18, беше съобщено в зала „Пленарна“.

В условията на икономическа криза, когато общината не получава от държавата допълнителни средства за инфраструктура или по проекти, съветниците решиха да препотвърдят решение на ОбС от 2015 г. за прехвърляне на дейността на бившия Тубдиспансер към някоя от болниците на територията на Варненска област. Лечебното заведение няма да се закрива, а само ще премине към структурата на друга болница, бе изтъкнато по време на заседанието. За пример беше дадена Очна болница, която преди няколко години стана част от Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“.

Относно задълженията на Тубдиспансера бе изразено мнението, че е редно разплащането да започне, след като стане ясно към кое лечебно заведение ще бъде прехвърлена Белодробната болница. В противен случай общината отново ще влезе в спиралата да покрива дългове, без да има кардинално решение на дългогодишния проблем.

От ЕНЕРГО-ПРО не са съгласни да чакат и аргументират действията, които ще предприемат: „Към настоящия момент проблемът с Белодробната болница остава открит и работещо решение от институциите не е намерено. Междувременно дългът продължава да нараства. Поддържането на висока задлъжнялост и наличие на несъбрани суми за предоставяните от ЕНЕРГО-ПРО услуги, дори и за обекти в здравеопазването, поставят в сериозна ликвидна опасност дейността на компанията и налагат предприемане на тази крайна мярка. При междувременно намиране на решение с нарастващия дълг, включително при подписване на споразумение за разсрочено плащане, дружеството има готовност да отмени планираните действия с цел събиране на непогасените задължения.“

Още по темата:

Държавата трябва да плати задълженията на Тубдиспансера във Варна

Над 3,5 млн. лв. е дала Община Варна за Тубдиспансера през последните 10 години