Дискусионен форум „Мястото на STEAM методите, при изграждане на умения при деца със СОП“ ще се проведе в „Аспарухово“

покана
Дискусионен форум на тема: „Мястото на STEAM методите, при изграждане на умения при деца със специални образователни потребности (СОП) в предучилищна възраст“ ще се проведе на 25 ноември /петък/ от 9:00 ч. в конферентната зала в административната сграда на Район „Аспарухово, съобщи районният кмет Ивайло Маринов.
 
Срещата е инициирана от екипа на ДГ № 46 „Горска приказка“ – гр. Варна.
Поканени са детски градини със специални групи и такива с традиции при организиране на специализирано обучение и предоставяне на допълнителна подкрепа на деца с образователни затруднения.
 
В дискусията ще участват представители на РУО – Варна, Дирекция „ОМД“ – Община Варна, общински съветници от район „Аспарухово“, различни социални структури от Община Варна, НПО и родители, като част от взаимовръзката между социалната и образователна среда.
 
Акценти на форума ще бъдат съвременните методи на обучение, интеграция и социализация на деца със СОП и положителното им влияние върху тях, както и възможността на всички заинтересовани страни в този процес да споделят своите затруднения, добър опит и виждане за бъдещото развитие.