Съдът провъзгласи за нищожно решението на Общински съвет – Ветрино за ветрогенераторите

съд

Административен съд – Варна се произнесе срещу приетото от Общински съвет – Ветрино решение, с което е прието предложение – подписка за гражданска инициатива за забрана поставянето на ветрогенераторни съоръжения на територията на Община Ветрино.

Административен съд – Варна провъзгласи нищожността на Решение № 471 по Протокол № 38 на тридесет и осмото извънредно заседание на Общински съвет – Ветрино, проведено на 8 юли 2022 г., с което е прието предложение – подписка за гражданска инициатива за забрана поставянето на ветрогенераторни съоръжения на територията на Община Ветрино. Производството е образувано по жалба на „Д.У.“ ЕООД.  Съдът връща преписката на Общински съвет – Ветрино, да разгледа направеното предложение и в едномесечен срок  да обявят своето решение, съгласно чл. 52 от ЗПУГДВМС.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението му.

С пълния текст на Решението можете да се запознаете тук:

https://ecase.justice.bg/act/getactpublicfile?guid=730c33fd-a620-4eda-abbd-0c1f59be1438

Прочетете още:

Община Ветрино поставя нови улични кошчета