Поставят таван на някои хранителни продукти във Варна – 24 ноември 1932 г.

Лозаро-винарската и овощарска изложба 19-25.09.1932 г.

Лозаро-винарската и овощарска изложба 19-25.09.1932 г. Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 24 ноември 1932 година от Варненското градско общинско управление и комисарството по прехана издават заповед, с която се регулират цените на определени хранителни продукти. Заповедта е основана на чл. 6 от Закона за облекчение продоволствието и намаление скъпотията.

Документът е публикуван във „Варненски общински вестник“ от 5 декември 1932 г.:

„Варненско Градско Общинско Управление
Комисарство по прехраната Препис

ЗАПОВЕД № 74 Варна, 24 ноември 1932 год.

§ 1 На основание чл. 6 от закона за облегчение продоволствието и намаление скъпотията, като мярка за облегчение продоволствието и намаляване скъпотията Заповедвам:

Долуозначените тестени изделия да се продават по определените в настоящата ми заповед цени:

1) Макарони в насипано състояние до лв. 14.

2) Фиде в насипано състояние до лв. 14.

3) Макарони в пакети до лв. 16.

4) Макар, с яйца в насип, състояние до лв. 32.

5) Макарони с яйца в пакети до лв. 34.

6) Кузкус с яйца в насип, състояние до лв. 32.

7) Юфки с яйца в насип, състояние до лв. 32.

8) Звездички с яйца до лв. 32.

9) Охлювчета до лв. 32.

Контролата на настоящата ми заповед възлагам на органите от Комисарството по прехраната. На нарушителите ще се съставят актове.

Кмет-комисаря: (п) Я. Брусев

Верно, Зав. комисарството: П. Дяков“.

ВАРНА новини

Четете още: