Среща в ОД МВР – Варна: Борбата с домашното насилие е приоритетна за институциите

Среща в полицията.

Снимка ОД на МВР - Варна

Директорът на ОД МВР – Варна ст. комисар Атанас Михов беше домакин на работна среща между ръководни служители от Районна прокуратура Варна, директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, началника на Регионален инспекторат по образованието и управителя на Фондация „SOS – семейства в риск“ – Варна.

В международния ден за елиминиране на насилието срещу жените беше обсъдено доброто взаимодействие между институциите по казуси, свързани с домашно насилие и бяха координирани бъдещи съвместни инициативи по линия на общата превенция на неприемливото, но широко разпространено социално явление, каквото е домашното насилие. Всички участници в работната среща изразиха мнение, че за проблема трябва да се говори не само на този ден и че трябва да бъде привлечено вниманието на цялото общество за ефективното справяне с него.

С оглед превенция на домашното насилие е постигната договорка темата за домашното насилие и отношението към него да се дискутира с ученици от горен курс във варненските училища. В срещите през годината ще се включат юристи, полицаи, социални работници, психолози и др.

ВН

Прочетете още:

НСИ: Всяка десета българка – жертва на насилие поне веднъж