Среща – дискусия на съдия с ученици от Варненска търговска гимназия

ВАРНА новини лого

Снимка Административен съд – Варна

Днес съдия Янка Ганчева, магистрат с богат опит както в административното, така и в наказателното право, проведе среща – дискусия с ученици от XI „а“ клас от Варненска търговска гимназия „Георги С. Раковски“ на тема, която пряко засяга ежедневието на младите хора – употребата и разпространението на наркотични вещества и алкохол. Съдия Ганчева сподели с единадесетокласниците свой опит от дела, свързани с продажбата на наркотици и употребата на алкохол и с пътя на разкриването на тази престъпна дейност. Каква е наказателната отговорност за разпространение, притежание и употреба на наркотици, какви видове наркотици има, какви са рисковете за подрастващите от тяхната употреба, бяха основните акценти в образователната лекция на магистрата.

Срещата – дискусия премина с голяма активност и интерес от страна на учениците. Какви са последствията за лицето, което откаже да се подложи на тест за наркотици и алкохол пред органите на реда; какво е наказанието за шофьор, който не се подчинява на полицейска стоп палката и предизвиква гонка с органите на реда и още много други въпроси, които вълнуваха младите хора, получиха ясен и компетентен отговор в днешния час по право.

Проведената днес среща – дискусия е част от Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, по която Административен съд – Варна работи с ВТГ „Георги С. Раковски“ шеста поредна учебна година и която има за цел формирането на правна грамотност и култура у подрастващите, както и постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие. Съдия Янка Ганчева участва доброволно и безвъзмездно като лектор в програмата от нейното начало през 2016 г., като през настоящата учебна година предстои посещение на единадесетокласници от Варненска търговска гимназия на съдебни заседания, на които магистратът е съдия-докладчик.

Прочетете още:

Общинският център за психологична подкрепа пак работи с деца, ученици, родители и педагози