Община Варна търси спешно сарач – 26 ноември 1898 г.

Рисунка на коне

На 26 ноември 1898 година от варненско общинско управление обявяват, че в началото на декември ще се състои търг, с който се цели да се намери сарач (занаятчия, който обработва кожи и изработва принадлежности за впрегатен добитък). Този, който предложи най-добрата оферта е трябвало да поправи хамутите, юларите, юздите, коланите, ремените и всички други надлежности за сметоностите и пожарните коне в общината.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 28 ноември 1898 г.

„Обявление
№15485

Гр. Варна, 26 Ноемврий 1898 г.

Обявява се за знание на интересующите се, че на 3 идущий Декемврий н.г. в 3 часа след обед, с перетържка на следующий ден по същото време в канцеларията на Общинското Управление ще се произведе търг с явно малонаддавание за отдаванието на предприемач поправянието, кърпението и надението хамутите, юларите, юздите, коланите, ремените и всички други надлежности за впрягание Градско Общинските сметоносни и пожарни коне през ид. 1898 год.

Исканий залог е 5% от първоначалната цена.

Желающите да вземат участие в търга длъжни са да се съобразяват с чл. 6 закона за публичните търгове“.

ВАРНА новини

Четете още: