Търсят спешно още преброители във Варна – 28 ноември 1892 г.

улица Преславска в началото на миналия век.

Улица "Преславска" в началото на миналия век. Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 28 ноември 1892 година кметът Михаил Колони издава обявление, с което информира, че в страната ще бъде проведено преброяване. Той отправя молба към грамотните във Варна да се включат в преброяването в качеството си на доброволци, тъй като общинската администрация е била прекалено малобройна, за да обходи всички села в района.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 30 ноември 1892 година:

„ОБЯВЛЕНИЕ
№7095

Гр. Варна, 28-й Ноемврий 1892 год.

Вследствие направенното вече от страна на Правителството распореждание на първий ден на идущата 1893 година ще стане общо преброявание на населението в цялото Княжество, по която причина и пред вид на това, че Варнен. Общинско Управление, съгласно с наредбата и наставленията по туй преброявание, се задължава да съставя списъка на преброителите за в града Варна, но като чиновниците и общинските служащи с недостатъчно да може само на тех да се възложи преброяванието на целия град, защото от тех ще се испратят и за селата, което преброявание ще стане в един ден и едновременно; за това се обръщам към всички ония живущи във Варна, които са грамотни на българския език, и ги моля да не откажат да вземат участие в туй преброявание в качество на доброволни преброители.

Всички ония, които желаят да бъдат доброволни преброители да известяват за това във Варненското Градско Общинско Управление най-късно до 2-й идущий Декемврий, за да се впишът в списъка и да може да се съобщи по принадлежност своевременно общото число на преброителите.

Кмет: М. Колони“.

ВАРНА новини

Четете още: