Броят на работещите в област Варна расте

Часовникът в Дългопол

Снимка: Андрей Андреев, "ВАРНА новини".

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Варна е 241.1 хил., от които 133.2 хил. са мъже, а 107.9 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 4.6%. Това сочат данните на Териториално статистическо бюро – Североизток.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2022 г. е 60.9% (при 55.4% за страната), съответно 70.0% за мъжете и 52.4% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. този коефициент е по-висок с 2.9 процентни пункта, като при мъжете увеличението е с 2.5 процентни пункта, а при жените – с 3.1 процентни пункта.

По брой на заетите лица област Варна е на трето място в страната след област София (столица) и област Пловдив, а по коефициент на заетост е на второ място след област София (столица).

През третото тримесечие на 2022 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 236.3 хил., като 130.3 хил. от тях са мъже, а 106.0 хил. са жени. Спрямо третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 9.8 хил., или с 4.3%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 77.3%, съответно 84.4% за мъжете и 70.0% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. общият коефициент е по-висок с 3.3 процентни пункта, като при мъжете коефициентът се увеличава с 2.9 процентни пункта, а при жените – с 3.7 процентни пункта.

Проценти на заетост в различните административни области в страната

Четете още: