Започна обучение за превенция на трафика на хора в интернет

Плакат на кампания

Започна двудневно обучение на тема: „Рисковете от трафик на хора в дигиталното пространство – превенция на предизвикателствата в мрежата“, организирано от дирекция „Превенции“ към Община Варна.

Първия ден ще участват 22 доброволци от 11 варненски училища, с разкрити ученически превантивни клубове. Целта е те да развиват умения за разпознаване, реакция и превенция на трафика на хора в онлайн пространството. На следващият ден ще се обучават професионалисти – около 20 обществени възпитатели и членове на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Темите са свързани с ефективна реакция при проблем с ученици в мрежата. Водещ обученията е Антоанета Василева – първи вицепрезидент на експертната група за мониторинг по прилагане на Конвенцията за борба с трафика на хора към Съвета на Европа.

Четете още: