ЕРП Север вложи 50 000 лв. в подмяна на въздушна мрежа в русенското село Басарбово

Подмяна на въздушна мрежа в русенското село Басарбово.

Подмяна на въздушна мрежа в русенското село Басарбово. Снимка ЕРП Север

Регионален център Русе към ЕРП Север завърши рехабилитацията на въздушна мрежа ниско напрежение в село Басарбово, в което живеят 1500 потребители на електроенергия. Вложените в обновяване на съоръженията средства са на стойност 50 000 лв. Вследствие на извършените от екипите на дружеството дейности е подобрено електрозахранването на клиентите в заложения в инвестиционната програма участък.

Общо 5,6 млн. лева са планираните от електроразпределителното дружество средства за инвестиции в област Русе в нова и рехабилитация на съществуваща мрежа през 2022 г. Село Басарбово, намиращо се само на няколко километра от град Русе, е сред населените места в близост до големите градове в страната, в които се наблюдава тенденция за повишаване броя на постоянните жители през последните години. ЕРП Север следи развитието на тези райони и прави съответните инвестиции и реконструкции на мрежовата инфраструктура при установена необходимост.

ВН

Прочетете още:

Производителите на рибни продукти са възмутени: Асоциация „Активни потребители“ изнася информация с неверни твърдения