Редица населени места в област Варна остават без ток в петък

Сняг и жици.

В периода 06.12.2022 – 09.12.2022 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна, м-ст Зеленика – абонатите, електрозахранени от ТП 1505.

На 09.12.2022 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Житница.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Падина, гр. Провадия – южна промишлена зона, с. Цонево – кариера Сини вир и района под стената на язовир Цонево.

На 09.12.2022 от 08:30 ч. до 14:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Близнаци – северната част на селото /Долен близнак/, електрозахранена от ТП 8 и ТП 9 и източната част на селото /Горен близнак/, електрозахранена от ТП 4.

На 09.12.2022 от 08:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Провадия – ул. Бенковска, ул. Васил Левски, ул. Пролет, ул. Христо Ботев, ул. Христо Смирненски, електрозахранени от ТП 1.

На 09.12.2022 от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Девня, кв. Повеляново – бул. Съединение, ул. Радецки, ул. Ал. Стамболийски, ул. Вапцаров, ул. Васил Левски, ул. Заводска, ул. Лом, ул. Одеса, ул. Рибарска, ул. Родопи, ул. Тунджа и ул. Мусала, електрозахранени от ТП 9.

На 09.12.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Игнатиево – фирма СВЕПОЛ ЕАД, електрозахранена от БКТП 20 Игнатиево.

На 09.12.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Слънчево и прилежащите вилни и промишлени зони, вилна зона на с. Калиманци, фирмите: ИЗГРЕВ АКТИВ АД, БОДУ ООД, ПИРАНИ-2 ЕООД, А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД, ИНТЕР КЕРАМИК ТРЕЙДИНГ ООД, ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН ЕООД, ИНТЕРИОР-И ООД, МИЛА ФЛОР ЕООД, ИЛТЕКС ЕООД, електрозахранени от СТП 2 Слънчево, БКТП 8 Слънчево и КТП 6 Слънчево.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Игнатиево, с. Припек, с. Слънчево, с. Баново, с. Доброглед и прилежащите им промишлени и вилни зони.

На 09.12.2022 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Аксаково – м-ст Аксаковска панорама, м-ст Вълчан чешма, м-ст Михлюза, м-ст Над асфалта и м-ст Терасите, електрозахранени от МТП Тракийска чешма.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Аксаково и прилежащите вилни и промишлени зони.

Четете още: