Търсят майстор на каруци във Варна по спешност – 8 декември 1895 г.

улица Преславска в началото на миналия век.

Улица "Преславска" в началото на миналия век. Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 8 декември 1895 година от варненското общинско управление обявяват, че ще се проведе търг за направата на една „кола“, която да служи за пренасяне на месото на заклания добитък в града. Залогът е бил 59 лева.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 13 декември 1895 година:

„№10277

Гр. Варна, 8 Декемврий 1895 год.

Тъй като отявения с обявление под №10252 от 1 Декемврий н. година тръга за отдавание на предприемач направата на една кола за пренасяние месото от закланий в града добитък съгласно приготвените за това предприятие поемни условия и план – не състоя по неявявание конкуренти – Варненското Гр. Общ. Управление обявява на интересующите се, че този търг от ново ще се произведе на 13 текущий мес. Декемврий часа по 3 после пладне.

Исканий залог е лева 59 златни от началната цена въсходяща на 1000 лева.

Книжата по това предприятие могат да се видят в Общ. Управление, Отделение Техническо.

Переторжка ще се допустне до следующий ден 14 Декемврий до часа 3 после пладне“.

ВАРНА новини

Четете още: