Ръст, макар и слаб, се наблюдава в строителството през октомври

Работник на строеж.

През октомври 2022 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ е с 0.7% над равнището от предходния месец. Наблюдава се увеличение от 1.8% на строителната продукция през октомври 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година.

Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

През месеца индексът на произведената строителна продукция се увеличава спрямо септември, като продукцията от гражданското и инженерното строителство нараства с 0.8%, а от сградното строителство – с 0.6%.

На годишна база повишението на индекса на строителната продукция през октомври 2022 г. се определя от положителния темп както при сградното строителство, така и при гражданското и инженерното строителство, където се отчита ръст съответно с 1.9 и с 1.8%.

През месеца индексът на промишленото производство намалява с 2% в сравнение със септември 2022 година. Регистриран ръст е обаче ръст от 5.7% спрямо съответния месец на 2021 година.

През октомври 2022 г. намаление спрямо предходния месец е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 24.5%, в добивната промишленост – с 6.2%, а увеличение в преработващата промишленост – с 0.4%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 11.9%, производството на превозни средства, без автомобили – с 11.5%, в производството на тютюневи изделия – с 8.9%, производството на лекарствени вещества и продукти – с 5.4%.

Намалява производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – с 8.9%, ремонтът и инсталирането на машини и оборудване – с 8.0%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 7.9%, производството на химични продукти – с 5.1%.

На годишна база увеличение на промишленото производство е отчетено в преработващата промишленост – с 14.2%, а понижение в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 30.0% и в добивната промишленост – с 2.1%.

По-съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава в производството на превозни средства, без автомобили – със 70.0%, в невключеното в други категории производство – с 56.1%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 51.1%, производството на напитки – с 46.5%, производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 43.1%.

Намаление е отчетено при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 21.8%, производството на химични продукти – с 16.5%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители – с 8.1%.

От Dnesplus.bg

Четете още: