Наталия Ефремова: Заделени са 735 млн. лв. за насърчаване на младежката заетост

Работник.

735 млн. лв. за заделени през настоящата година за насърчаване на младежката заетост и цялата палитра от мерки, свързани с прехода от образование към заетост на младите хора.

Това стана ясно от думите на зам.-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на по време на конференцията „Парите по плана за възстановяване и европейските структурни фондове“, организирана от „24 часа“ и най-голямата работодателска организация у нас – КРИБ.

Преходът може да е свързан със стажуване и обучение на работното място, с възможности да създават и да се обучават за предприемачески умения, обясни зам.-министърката.

По време на конференцията Ефремова очерта основните акценти в работата на министерството през следващите години, които са свързани с повишаване на дигиталните умения в българското население, както и със зеления преход и дигитализацията, като основни акценти във финансирането на европейските фондове.

Акцент ще бъде и адаптирането на работниците и предприятията към промените в последните години, спазването и даването на възможност за баланс между личния и професионалния живот.

Конкретно във връзка с подкрепата на бизнеса, Ефремова посочи, че програмата „Развитие на човешките ресурси“ разполага с близо 800 млн. лв., за да подкрепи създаването на нови работни места, квалификация, насърчаването на мобилността на работната сила, развитието на предприемачеството и социалната икономика.

Около 200 млн. лева са заделени за адаптиране на работната среда, оптимизация на работните процеси и създаването на възможности за социални продобивки на работното място. Отделно заделен ресурс за обучения и преквалификация е в размер на 400 млн. лв. по програмата, която включва всякакъв тип умения – дигитални и зелени, разясни пред бизнеса още Ефремова.

Тя акцентира, че са стартирани две мерки, свързани с пазара на труда, едната от които е процедура за 300 млн. лева с наименованието „Започваме работа“.

Процедурата се реализира като бенефициент през агенцията по заетостта и адресира изключително и само безработните и неактивните лица.

„Идеята е в три компонента първо да ги активираме, след това да го обучим според нуждите на работодателите – на заявяването по региони на това, което има нужда и след това да подкрепим заетостта на част от обучените лица. Субсидираната заетост ще бъде между 6 и 24 месеца в зависимост от положението на лицето, което може да бъде подкрепено.“, разказа Ефремова.

Има и процедура, която е в действие, и от 1 февруари ще се набират заявки от родители, чиито деца са останали неприети в държавните общински и детски заведения и даваме възможност за подкрепа за детегледачи, за да могат те да се върнат на работа.

През 2023 година за възможности за бизнеса по отношение на обученията – от години работим с две форми като механизъм за предоставяне на средствата – първият е през агенцията по заетостта, другият е така нареченото грантово финансиране с безвъзмездна финансова помощ, където проектите се състезават помежду си, посочи още тя.

От Dnesplus.bg

Четете още: