Общински служители от Ветрино придобиват ключови компетенции при работа с представители на местните общности и уязвимите групи

Община Ветрино

Беше проведено обучение в Кранево от 18.01.2023г. до 20.01.2023г. на тема „Разширяване капацитета на общинските служители за придобиване на ключови компетенции при работа с представители на местните общности и уязвимите групи“. Това съобщиха от община Ветрино. Срещата е по проект № BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, одобрен за финансиране по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“. 

Четете още:

Кметът на община Ветрино раздаде подаръци за Бабинден