Започват мащабни проверки на мерките и теглилките във Варна – 25 януари 1893 г.

Рисунка на празен пазар

На 25 януари 1893 година кметът Руси Матеев заставя всички търговци във Варна да занесат своите мерки и теглилки в определен кабинет, където ще бъдат проверени и подпечатани. Всеки, който откаже да изпълни процедурата, е трябвало да бъде глобен.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 10 февруари 1893 година:

„№28

Гр. Варна. 25 Януарий 1893 год.

Подписаний Кмет на Варненската Градска Община на основание п. 31 от чл. 88 от закона за Градските Общини,

Постанових:

Ст. I. Всички търговци, които се занимават с мерки и теглилки задлъжават ся най-късно до 31 Март т. год. да поднесът мерките и теглилките си на предприемача Никола Нейков до помещението на Общинското Управление, за да се подпечатат (дамгосат).

Ст. II. Подпадат под същото задължение и ония които имат за продан мерки и теглилки непроверени и се наказват с глоба по чл. чл. 45, 46 и 47 от закона за мерките и теглилките. За това всякой продавач на мерки и теглилки трябва предварително да ги дамгоса и тогава да ги извади на продан съгласно чл. 26 от същий закон.

Ст. III. След истичанието на гореозначений срок, който от търговците се хванат, че продават и употребяват мерки и теглилки непроверени през т.год. ще подлежат на наказание съгласно горецитираний закон.

И. Д. Кмет: Р. Матеев“.

ВАРНА новини

Четете още: