Изземат фалшиви билети за коне във Варненско – 27 януари 1909 г.

Рисунка на коне

На 27 януари от Варненско Окр. Управление адресирали писмо до Окръжните управители и софийския градоначалник, в което съобщават за фалшиви билети за кон и жребец, заловени въвварненската селска околия.

Научаваме това от Варнен. Общ. Вестник 21 февруари 1909 година:

“Имам чест да Ви съобща Господине, че напоследък пак в Варненската Селска Околия са заловени два фалшиви билета, за един кон и еден жребец, серия 65 – 1906 г., издадени от кочан съдържащ №63101 до 63200.

Печата, който е положен върху билетите е на Даутлийската Селска Община, Анхиялска Околия и той всецяло е фалшив, защото в нищо не схжда с действителния.

Притежава се образеца на действителния печат. Както и на фалшивия.

Настоящето в препис се изпраща на г-на Варнен. Град.-общин. Кмет, с молба за лазгласяване, а на г.г. Полиц. Пристави за знание и изпълнение”.

ВАРНА новини

Четете още: