Представят листите с гласоподаватели във Варна – 30 януари 1893 г.

ВАРНА новини лого

Улица "Преславска" в началото на миналия век. Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 30 януари 1893 година кметът Руси Матеев издава обявление, в което съобщава, че списъците с гласоподаватели във Варна са готови. Всеки, който желае да ги прегледа и да сподели некоректна информация в тях, е имал правото да го направи до 31 март с.г.

Обявлението е публикувано във „Варненски общински вестник“ от 4 януари 1893 година:

„Обявление №555

Гр. Варна, 30 Януари 1893 год.

Варненското градско общинско управление съгласно чл. 26 от закона за Град. Общини и чл. 19 от набирателния закон, чест има да повести за знание на всички г-да граждани имеющи избирателно право, че избирателните списъци на Варнен. Градска Община са готови и всекой, който мисли че има избирателно право, от днес до 31 идущий Март т.г. може ежедневно в присъствении дни и часове да ги прегледва в канцеларията на Общината да си взема от тях извлечение или да си снеме цял препис и да заяви за неправилностите, които той намерва в списъците и които се отнасят до него или до други лица.

И.Д. Кмет: Руси Матеев“.

ВАРНА новини