Регистрация във Варна на кандидатскa листa на ПП „Движение за права и свободи“ (ДПС)

ВАРНА новини лого

РИК – Варна регистрира кандидатскa листa на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  за участие в избори за народни представители на 02 април 2023г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

 1. Филиз Хакъева Хюсменова
 2. Сали Мехмедов Табаков
 3. Светлана Вълчева Табакова
 4. Хюсни Осман Адем
 5. Сабри Мустафов Сабриев
 6. Хълми Сейфиев Белев
 7. Рюян Невзатов Ризов
 8. Мерткан Аптулов Ибрямов
 9. Сали Сунай Лютфи
 10. Васил Георгиев Алексиев
 11. Айше Мехмед Кадир
 12. Адиле Сабриева Кямил
 13. Юсмен Шакир Юсмен
 14. Месут Ердинч Рушид
 15. Айдън Мустафа Байрам
 16. Хамди Хасан Хамди
 17. Мехмед Хасанов Хасанов
 18. Нурай Ахмед Басри
 19. Емрал Турханов Еминов
 20. Евгин Мюрселов Незиров
 21. Георги Василев Георгиев
 22. Алеко Тодоров Атанасов
 23. Хасан Ергун Хасан
 24. Сюлейман Исмет Сюлейман
 25. Реджеп Ахмед Осман
 26. Елена Данаилова Станева