ЕНЕРГО-ПРО подкрепи обучението на децата в ДГ „Дъга“ в град Котел

ВАРНА новини лого

Снимка: ЕНЕРГО-ПРО.

С финансиране осигурено от инициативата „ЕНЕРГО-ПРО за обществото“, в ДГ „Дъга“, гр. Котел, беше закупен и инсталиран интерактивен дисплей за ежедневното обучение на децата в детското заведение. Съвременната електронна технология ще подпомогне целия образователен процес и подготовката на малчуганите за училище, ще направи усвояването на знания от тях лесно, достъпно, занимателно и привлекателно. Дисплеят ще даде възможност на деца, които имат различен социален статус, различен от българския майчин език и езикови компетенции да използват електронни технологии, подходящи за тяхната възраст като стъпка в тяхното развитие и приобщаване, като им даде актуални знания и умения преди постъпване в училище.

От ръководството на ДГ ‚Дъга“ споделят, че благодарение на закупения със съдействието на ЕНЕРГО-ПРО интерактивен дисплей ще имат възможност да използват електронните ресурси на издателствата, одобрени от МОН, чрез които образователното съдържание ще бъде онагледено, което е съществено в тази възраст, по достъпен, интересен и забавен за децата начин. Те ще имат възможност да усвояват знания, да обогатяват и активизират своя речник, да развиват езиковите си и дигитални компетенции. Такива електронни ресурси има за всички възрастови групи в детската градина – от най-малките до най-големите и с новото дигитално устройство те ще бъдат достъпни и използвани във времето от всички деца, които посещават детската градина дългосрочно.

Закупената технология ще бъде използвана и за съвместната работа с родителите на децата в детската градина, като под различни форми – тренинги, презентации и семинари могат да бъдат представени важни за детското развитие теми, чрез които родителите да бъдат информирани за развитието на своето дете, да бъдат съпричастни към процеса в детската градина и привлечени като партньори в този процес.

Не на последно място интерактивният дисплей ще бъде използван и за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за участието им в различни обучителни форми.

Инициативата „ЕНЕРГО-ПРО за обществото“ е дългосрочна, като компанията приветства всички иновативни идеи от учебни заведения или общини в цялата страна, които имат за цел формирането на ценности и нагласи за устойчива промяна в полза на местната и национална общност. Заявленията за финансиране, както и критериите за участие са налични в интернет страницата на ЕНЕРГО-ПРО на адрес https://www.energo-pro.bg/bg/energo-pro-za-obshtestvoto.