Съдия запозна ученици от Варненска търговска гимназия с видовете административни актове

ВАРНА новини лого

Снимка: Административен съд - Варна.

Що е административно правосъдие, компетентност на административните съдилища в Република България, видовете административни актове и контрол за законосъобразност бяха темите, с които съдия Даниела Недева запозна учениците от XI “в“ клас, Варненска търговска търговска гимназия „Георги С. Раковски“. Това съобщиха за „ВАРНА новини“ от пресцентъра на Административен съд – Варна.

Магистратът се спря в своето изложение по-подробно на това, що е индивидуален административен акт, общ административен акт и подзаконов нормативен акт, като с примери от своята практика изясни на младите хора, как практически следва да подходят в различни ситуации – като ползватели на услуги и като страни в административното и съдебно производство. На принципите на административното правосъдие (принцип на съразмернотст, постигане целта на закона с адм. акт и др.), последиците от административни нарушения и административни наказания, производствата пред съда, възможностите за защита интересите на гражданите в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания, се спря съдия Недева.

В полезна и увлекателна дискусия се превърна срещата на съдия Недева с единадесетокласниците. Множеството примери от нейната практиката, с които тя бе придружена, активира младите хора и те взеха участие в обсъждането на темата, като получиха отговор и на интересуващите ги въпроси.
Съдия Даниела Недева участва като лектор в Образователната програма на ВСС и МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ от 2018 год. Тя е четвъртият съдия от Административен съд – Варна, който изнесе лекция пред ученици от Варненска търговска гимназия, с преподавател по право г-жа Зорница Любчева, през настоящата учебна 2022/2023 година.

Четете още: