Над 960 дружества декларираха данъците си в НАП Варна

НАП Варна

Над 960 дружества от морската столица подадоха годишните си декларации по чл. 92 от ЗКПО /Закон за корпоративно подоходно облагане/ от началото на кампанията за обявяване на приходите на юридическите лица, която започна на 1 март. Това съобщиха за „ВАРНА новини“ от Националната агенция по приходите (НАП).

В срок до 30 юни 2023 г. повече от 30 хиляди фирми от област Варна трябва да декларират корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Декларациите се подават само по интернет през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП), уточняват от Агенцията.

„Срокът за плащане на тези данъци също е 30 юни, като това може да стане онлайн чрез виртуалния ПОС терминал на НАП (е-услугата за плащане с карти), във всяка банка с попълване на платежно нареждане или вносна бележка за издължаване към бюджета или с пощенски запис. От НАП Варна напомнят, че при наличие на грешни или отхвърлени данни, на основание чл.102, ал.4 от ДОПК, данъкоплатецът е длъжен да подаде нова декларация, отговаряща на изискванията в срок до 7 дни от датата на съобщението за отхвърлените данни.

Физическите лица, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, също подават годишните си данъчни декларации /по чл. 50 ЗДДФЛ/ до 30 юни 2023 година“, пишат още от НАП.

„В Портала за е-услуги на НАП предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица, вече са достъпни. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или КЕП, ще могат да се възползват от въведената информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, някои доходи от наем, получени суми от продажби в Интернет, данни за закупен стаж и информация за прехвърляне на превозно средство и др.“, добавят те.

Тази година данъчната кампания за деклариране на доходите на физически лица, получени през 2022 г., приключва на 2 май, тъй като 30 април е почивен ден.

Подалите годишните си декларации по електронен път до 31 март ползват отстъпка до 500 лева от данъка за довнасяне, ако нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и ако са внесли целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 март.

Четете още: