Търсят майстор, който да се погрижи за манастира „Св. Константин“ край Варна – 10 март 1926 г.

Варна в началото на миналия век,

Варна в началото на миналия век, Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 10 март 1926 година от Варненската окръжна постоянна комисия съобщават, че в края на март ще се състои търг за намиране на предприемач. Този, който даде най-доброто предложение е трябвало да изработи определи „работи“, необходими за довършването на част от каменната сграда в манастира „Свети Константин“.

Приблизителната сотйност била 410 000 лева, а залогът за участие – 5% (20 500 лева).

Научаваме това от „Варненски окръжен вестник“ от 17 март 1926 г.

„ОБЯВЛЕНИЕ

№ 916 гр. Варна,

10 март 1926 год.

На 29 того от 9 до 10 часа сутринта в Варненското Окръжно Данъчно Управление ще стане търг с тайно наддаване за отдаване на предприемач направата на столарските и др. работи за довършване източното крило на каменното здание в монастиря „Св. Константин“.

Приблизителна стойност 410,000 лева.

Залог 5% — 20,500 лева. Чл. 125 и 127 от закона за бюджета, отчетността и предприянията са задължителни.

Тържните книжа могат да се видят всеки присъствен ден в Варненската Окръжна Постоянна Комисия. Разноски за герб, публикация и др. са за сметка на предприемача.

за Председател: Ан. Иванов“.

ВАРНА новини

Четете още: