Броят на свинете в България е спаднал с 26% за година

Прасе

Спад с цели 26% на свинете, отглеждани в България за година, отчита Евростат. Страната ни заедно с Малта се нарежда на първо място по намаляването на популацията на свине.

През периода ноември/декември 2022 г. в страните членки са се отглеждали 134 милиона свине, което е с 5% в по-малко в сравнение със същия период на 2021 г., 75 милиона говеда или спад с 1%, 59 милиона овце, което е спад с 2 процента и 11 милиона кози или с 3% по-малко.

През ноември/декември 2022 г. Германия и Дания са отчели спад в своите популации от свине, еквивалентен на над половината от общото намаление на популациите в ЕС.

Намалението в Германия се равнява на 33% от общото намаление в ЕС, като се изчислява на 2,4 милиона глави по-малко в сравнение с 2021 г., или спад с 10%.

Намалението на популацията на свине в Дания се равнява на 22 на сто от общото намаление в ЕС, или 1,6 милиона глави по-малко спрямо същия период на 2021 г., представлявайки дял от 12 процента.

Спадовете са част от обща тенденция. Почти всички членки на ЕС, в които са се отглеждали повече от три милиона прасета, са отчели намаление. Италия обаче бележи ръст от 4 процента, както и Швеция.

През ноември/декември 2022 г. Франция и Италия съобщиха за намаляване на популациите си на говеда, което се равнява на над две трети от общия спад в ЕС. Спадът на Франция се равнява на 40 на сто от общото намаление на ЕС (-340 хиляди глави, -2 процента в сравнение с 2021 г.). Спадът в Италия е еквивалентен на 27 на сто от общото намаление в ЕС (-230 хиляди глави, -4 процента). България отбелязва най-голям относителен спад на популацията на говеда през декември 2022 г. спрямо същия месец година по-рано (-5 процента).

Намаляването на популацията от овце в Испания е еквивалентно на 57 на сто от общото намаление в ЕС (-630 хиляди глави, -4 процента в сравнение с 2021 г.), докато намалението във Франция представлява 36 на сто от общото намаление в ЕС (-400 хиляди глави, -6 процента). По отношение на популацията от кози, намалението в Испания е еквивалентно на 33 на сто от общото намаление в ЕС (-130 хиляди глави, -5 процента). Спадът в Гърция се равнява на 23 на сто от общото намаление в ЕС (-80 хиляди глави, -3 процента).

През последното десетилетие популацията на добитъка е намаляла при всички видове животни. Популацията от кози бележи най-рязък спад през този период (-9 процентни пункта през 2022 г. спрямо 2012 г.). До 2020 г. популацията на свинете беше изключение от тази тенденция, оттогава обаче е настигнала останалите видове животни, отбелязвайки забележителен спад през всяка от последните две години.

От Dnes.bg

Четете още: