Събират данните на всички читалища и библиотеки във Варненско – 29 март 1911 г.

Варна в началото на миналия век,

Варна в началото на миналия век, Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 29 март 1911 г. председателят на Варненската Постоянна окръжна комисия адресира писмо до всички общински кметове в окръга с молба да съобщят адресите и имената на читалищата, библиотеките и ученолюбивите клубове. Причината за това е, че те биха могли да помогнат при разпространението на книги и брошури сред населението.

Научаваме това от „Варненски окръжен вестник“ от 30 март 1911 година:

ОКРЪЖНО

№1635

Гр. Варна, 29 март 1911 год.

До г.г. селските общински кметове в окръга.

Умоляват се г.г. общинските кметове в окръга да явят на комисията действующите читалища и библиотеки в общината им, да ги има комисията пред вид при разпращането на разни народополезни книги и брошури.

Сведенията ще се състоят в съобщаване местонахождението на читалищата и библиотеките, името на читалището и пр. също да явят и за ученолюбивите дружества ако има такива“.

Председател: Д. Шиков“.

ВАРНА новини

Четете още: