БАБХ погва производители на овче сирене

сирене

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще извърши проверка по отношение на изнесената информация от „Сдружение за качествена и безопасна храна“ за установени отклонения в четири марки овче сирене, предлагани на българския пазар.

Компетентният орган се свърза със сдружението и очаква да получи информация за производителите на сирената, съобщиха от Агенцията.

БАБХ ще извърши проверки в млекопреработвателните предприятия по отношение на вложените суровини, вкл. пробовземане.

В случай, че резултатите бъдат потвърдени, БАБХ ще предприеме административнонаказателни мерки към производителите, допуснали подвеждане на потребителите.

Законът за храните предвижда санкция за нарушителите в размер на 2-4 хил. лева, при първо нарушение.

 

Прочетете още:

БАБХ провери близо 1500 обекта за търговия с храни и заведения за обществено хранене