ГЕРБ на среща с НМФ: Младежките политики не могат да са в отделно звено заради липсата на централизирано финансиране

Среща на ГЕРБ и НМФ

Днес депутатите от ГЕРБ-СДС Красен Кралев, Галя Желязкова и Георг Георгиев проведоха работна среща с председателя на НМФ Мирослав Цеков и члена на управителния съвет на организацията Любомир Дренски. Основна тема на срещата беше декларация на ръководството на НМФ /Национален младежки форум/ относно мястото на сектор “Младеж” и цялостното осъществяване на държавната политика в сферата.

Участниците в срещата се обединиха около позицията, че отделянето на младежките политики в друго структурно звено, министерство или агенция към момента би било възпрепятствано от липсата на централизирано финансиране. Текущият бюджет, касаещ ресор “Младеж”, се администрира от три отделни институции – ММС, МТСП и МОН, което създава предпоставки за несправедливо насочване на средства към съответните дейности.

Като залог за правилното функциониране на политиките за младежта беше изведено доброто кадрово и професионално обезпечаване на звената, които ги провеждат, както и засилване присъствието на темата като приоритет както на национално, но така също и на местно ниво.

В заключение депутатите от ГЕРБ-СДС и представителите на НМФ се съгласиха, че цялостно трябва да се засили и усещането за младежко овластяване, чрез включване на повече млади хора в активния политически и обществен живот на страната. Това може да стане чрез активно взаимодействие между политическите партии и техните младежки организации и представителните младежки организации и НПО.

От Tribune.bg

Четете още: