Подготвят ремонт на сградата на детска ясла „Щурче“

Детска градина

Thinkstock/Getty Images

Предстои основен ремонт и реконструкция на сградата на детска ясла „Щурче“, в която се намира и Дневният център за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Йоан Златоуст“, съобщиха от дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна. Проектът предвижда и изграждане на две пристройки с асансьор, с цел осигуряване на достъпна среда. В момента се извършват съгласувателни процедури с експлоатационните дружества и се подготвя документация за издаване на разрешително за строеж.

През 2020 г. в двора на детското заведение бяха изградени четири нови площадки за игри на открито и една спортна площадка, отговарящи на всички съвременни норми и изисквания за безопасност, въведени в експлоатация през 2020 г. Сградата на детската ясла е построена и въведена в експлоатация през 1972 г. и оттогава не е извършван основен ремонт. Детското заведение има четири яслени групи за общо 100 деца. Днес във втора група бяха проведени специални физкултурни занимания, свързани с профилактика на плоското стъпало.

Детска ясла

Четете още: