Забраняват на кръчмарите във Варна да поставят маси на тротоарите – 22 май 1901 г.

улица Преславска в началото на миналия век.

Улица "Преславска" в началото на миналия век. Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

В края на XIX-ти век и в началото на XX-ти век във варненския печат има много сведения за собственици на заведения, извършвали нелепи нарушения. Едно от най-често срещаните било поставянето на маси по тротоарите без разрешение. На 22 май 1902 година кметът Руси Матеев опитал до сложи край на това нарушение, издавайки заповед.

Тя е публикувана във „Варненски общински вестник“ от 31 май с.г.:

„Гр. Варна, 22 Май 1901 година

В допълнение на заповедта ми от 19 април н.г. под №73 и от сведенията, които управлението ми има, се установява, че почти повечето от кафеджиите, кръчмарите, бакалите и др. които изнасят и постовят пред заведенията си столове, масси и разни други стоки, и до сега не са снабдени с нуждните за тъзи цел позволителни, въз основание чл. 64 от закона за Градските Общини,

З А П О В Е Д В А М:

1. Всички граждани, които са изнесли пред заведенията си масси, столове и разни други стоки, в разстояние на 10 деня от днес да се снабдят с нуждните за горнята цел позволителни. След това остичанието на горний срок ще се направи ревизия и които от кръчмалите, кафеджиите, бакалите и др. се окажат без нуждните позволителни, ще им се съставят актове и ще се наказват с глоба 50 лева, съгласно чл. 72 от закона за Градските Общини.

2. Изпълнението на настоящата ми заповед възлагам на финансовите, участъковите и санитарните агенти на полицейските власти.

Кмет: Р. Матеев“.

ВАРНА новини