Община Варна осигури по-добри възнаграждения в сферата на културата

Подписване на договор

Работещите в културните институции във Варна ще имат повече социални придобивки, благодарение на Общинския колективен трудов договор, който беше подписан днес от кмета на града, Иван Портних, председателя на КТ „Подкрепа“, Васил Василев и областния координатор на КНСБ, Анна Ковачева. Целта на споразумението е да бъде създадена основна рамка за колективно договаряне и надграждащо партньорство между Община Варна, Регионалния исторически музей, Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“ и Градската художествена галерия „Борис Георгиев“.

Предвижда се всяка година, след като бъде изготвена програма от работодателите и Община Варна, да се осигуряват средства за повишаване на професионалната квалификация на работниците и служителите в културните институции, както и за докторски дисертации, специализации и езикови курсове. Договорено е допълнително месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, не по-малко от 1,1% върху основното трудово възнаграждение. Увеличени са и допълнителните средства за придобиване на образователна степен „доктор“ – 250 лв., а за „доктор на науките“ – 300 лв.

При пенсиониране или прекратяване на трудовите взаимоотношения на различни основания, служителите ще получават допълнително обезщетение от 2 брутни трудови заплати. Общинският колективен трудов договор предвижда и допълнително трудово възнаграждение в размер не по-малко от 0,15% от минималната работна заплата за страната, за всеки час положен нощен труд.

Към настоящия момент, членовете на двете синдикални организации КТ „Подкрепа“ и КНСБ в сектор „Култура“ на територията на Община Варна, за които се отнасят тези социални придобивки, са 83-ма.

Подписване на договор

Четете още:

Кметът Иван Портних поздрави носителите на награда „Варна“