Заставят общинския иконом във Варна да си върши работата по-отговорно – 23 май 1897 г.

Варна в началото на миналия век,

Варна в началото на миналия век, Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 23 май 1897 година кметът взема решение да затегне контрола над общинския иконом. Причината за това било, че изпълняващият длъжността вземал решения без да се съгласува с кмета.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 8 юни с.г.:

„Гр. Варна 23 Май 1897 година.

Забелязал съм, че доставянието на много вещи, нуждни за поверенното ми управление, г-н иконома, на основание установената до сега практика, прави, без да взема предварително моето или на делегираний от мен помощник, съгласие, както и мнението ми за начина, по който да стане доставянието на тия вещи. Като имам пред вид, че тоя ред е против сегашните установени за това в общинското управлевление, наредби.

ПОСТАНОВИХ:

Ст. I. За всяка, каквато и да било вещ, нуждна, за поверенното мен управление, общин. Иконом е длъжен да докладва писменно на делегираний ми финансовата част на общината помощник Г.К. Попов, с чийсто само разрешение, и по начина, който той посочи, ще доставя вещите, за които докладва.

Ст. II. Канцеларските материали, иконома ще доставя по реда указван в решението на съвета № 95 97 година, поне най-малко за по два месеца на веднъж, които с получаванието им, ще се предава на надлежните началници отделения, след като разбира се, де преглеждат от установената с казаното решение, комисия.

Ст. III. За всички, каквито и да било вещи, иконома е длъжен, щом се доставят, да съобщи на помощ. Ми Г. К. Попова за преглежданието качеството и количеството им, доставените вещи ще се употребят за целта, за която са поръчени.

Ст. IV. Вменявам в обязаността на иконома точното испълнение на настоящий ми приказ“.

ВАРНА новини