Заделят над 2 млн. лв. за строеж и ремонт на детски ясли, градини и училища

детска градина

Служебното правителство одобри 2 180 623 лв. за строеж и ремонт на детски ясли, градини и училища.

Финансирането ще помогне за изпълнението на проекти от общините Айтос, Бургас, Сунгурларе, Кърджали, Вършец, Асеновград, Кайнарджа, Котел и Търговище. Средствата осигуряват дейностите по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.

Целта на програмата е да се подобри материалната база в системата на предучилищното и училищното образование. Тя е насочена също към изграждане на нови сгради, разширение и реконструкция на съществуващи детски ясли, градини и училища. По този начин ще бъде намален недостигът на свободни места в тях и ще се даде тласък на въвеждането на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст. Програмата ще помогне и за преминаване към едносменен режим на учебния ден.

Министерски съвет одобри и 775 862 лв. допълнителен трансфер до общините за компенсиране на разходите за месец март 2023 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети в общински детски ясли и градини поради липса на места.

Средствата ще бъдат осигурени от централния бюджет.

От Dnesplus.bg

Четете още: