Стара Варна се втурва да помага на бедстващи жители на Котел – 25 май 1895 г.

Варна в началото на миналия век,

Варна в началото на миналия век, Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 25 май 1895 година от Варненското Градско Общинско Управление обявяват, че всеки от Котел, пострадал от последния пожар, може да получи правителствен заем за построяване на ново жилище. Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 2 юни 1895 година:

„№ 3823

Гр. Варна, 25 май 1895 г.

Варненското Градско Общинско Управление обявява за знание на пострадалите от пожара Котленци, че който желае да получи заем за построявание къща в г. Котел от правителствений заем, трябва да заяви за това с заявление направо до Комиссията най-късно до 1-й Юлий т. година, в което да бъде означено, каква сумма иска да му се отпусне и в кой квартал по новия план и под какъв № място е купил.

След горний срок никакви заявления по тоя въпрос, неща се приемат“.

ВАРНА новини