В ДКЦ 5 можете да получите точна оценка за лечение на затлъстяване

TANITA InnerScan вече работи

ВАРНА новини лого

Екипът на „Диагностично-консултативен център V Варна – Света Екатерина“ ЕООД  разполага с уникална система за детайлизирана оценка и контрол на телесния състав на организма – TANITA InnerScan. Японският професионален уред изчислява тегло, общи мазнини в тялото, ниво на вода, мускулна маса, индекс на тялото, базов метаболизъм, метаболитна възраст, костна маса, вътрешни мазнини, сегментен анализ на крайници и торст.

TANITA се използва за определяне на здравния риск, както и проследяването му във времето. Изследването е подходящо при спортуващи и хора, започнали хранителен режим – както изходно, така и за отчитане на постигнатите резултати. Препоръчва се и при различни хронични заболявания, където контролът на телесните мазнини и телесен състав е от решаващо значение за оценка, лечение и  контрол на състоянието.

Посредством апарата за изследване, се дават редица добавени стойности в резултатите, което осигурява много по-голяма точност при избора на терапия от специалистите. Освен масата на телесните мазнини, процента на мазнините в тялото (PFB), апаратът показва още:

  • BMI – боди мас индекс;
  • Телесни мазнини (BF);
  • Tелесна вода (TBW);
  • Мускулна маса;
  • Оценка на физическо ниво;
  • Костна маса;
  • Базален метаболизъм (BMR);
  • Висцерални мазнини (VFL);
  • Сегментен Анализ на мускулна маса и на мазнини;

Измерването отчита съпротивлението /т.нар. импеданс/, което оказват различните тъкани на преминаващ през тялото слаб ток. Показанията на импеданса се въвеждат в медицински проучени математически формули, за да се изчисли телесният състав. Измерването отнема средно около 15 секунди и е напълно безопасно, не причинява дискомфорт за изследвания човек. Противопоказано е единствено при пациенти с пейсмейкър, обяснява управителят на „Диагностично-консултативен център V Варна – Света Екатерина“ ЕООД  доц. Галинка Павлова.

Измерването на телесния състав е важна стъпка преди предписване на лечение на наднормено или поднормено тегло. Подробната информация е изключително важна за специалистите ендокринолози, които трябва да определят състоянието на организма на пациента и да назначат схема за неговото лечение. От нея се възползват все повече и педиатрите, които консултират деца с проблеми със затлъстяването или с тегло под определените норми. Затова екипът на „Диагностично-консултативен център V Варна – Света Екатерина“ ЕООД насърчава нуждаещите се за ранно и пълноценно изследване.

Изследването не се покрива от Здравна каса. Цената е 25 лв. Във връзка с предстоящия празник на детето – 1 юни, ръководството на общинския медицински център планира целева програма за безплатни тестове, която ще бъде обявена до дни.