Коментар: 1, е*, π**, 4…12!

ВАРНА новини лого

Колаж "ВАРНА новини"

В години на пълна девалвация на ценностите, война и тотално недоверие както към самите нас, така и към институциите, винаги се явява лъч надежда. Един от тях озари авторът на тези редове, случайно оказал се край абитуриентска на ученици от т.нар. „елитна гимназия“.

Какво беше изумлението ми, когато традиционното броене от 1 до 12 на зрелостниците протече по малко по-различен начин: 1, е*, π**, 4, 5…12!

Изтръпнах! Неперовото и Лудолфовото число по такъв повод? Значи не всичко е загубено! Радостта от събитието беше подсилена от факта, че любимият учител на абитуриентите присъстваше на тържеството и очевидно той беше вдъхновителят на младите хора.

Изведнъж се сетих за легендарния Теодосий Теодосиев-Тео, който също има подобно влияние на своите ученици. Стана ми още по-драго: можело значи! Будителите да не са толкова екзотично явление в наши дни, а реално съществуващи личности.

Припомних си и още нещо! Реалната възможност за учителска стачка тези дни с искане на увеличаване на заплатата на завършващите преподаватели на 1900 лв. Сполетелите ни 2 г. безвремие и „промяна“ върна цялата страна в Тъмните векове и логично всяко съсловие да търси решения.

И пак се замислих. Дали ефектът от 1, е*, π**, 4…12 е следствие от заплата или нещо по-висше? Със сигурно и Будителите не са чакали на ТРЗ и хонорар. През вековете мнозина от тях с костите са трасирали пътя към сегашното демократично общество, което можем обаче да загубим, ако нещата продължат с този ход.

Но след случилото се надеждата отново изгря. Нали разчитаме на идните поколения за по-добро бъдеще?

Сега подобни мисли не изглеждат толкова абстрактни.

Дано!

Борис Проданов, „ВАРНА новини“

___

* – „е“ – Неперово число = 2,718281828459045… Има огромно приложение във висшата математика, физиката, химията.

** – „π“ – Лудолфово число или Архимедова константа. Равно приблизително на 3,14159265358979323846… С непреходно значение в геометрията, висшата математика, химията, физиката.

___

Прочетете още: