„Епидемия от самота“ – Европейската комисия определи коя е най-самотната държава в ЕС

ВАРНА новини лого

Снимка: Shutterstock

Най-малко 1 на всеки 10 жители на Европейския съюз е самотен през по-голямата част от времето, показва нов доклад за самотата, изготвен по поръчка на Европейската комисия. Около 13 % от жителите на ЕС са отговорили, че се чувстват самотни през повечето време или през цялото време, показва проучването, обхванало 25 000 души. Проектът е реализиран, за да се получи представа за „епидемията от самота“, причинена от продължителното затваряне и изолация по време на пандемията от COVID-19. Според доклада, самотата е най-разпространена в Ирландия, където приблизително 20 % от анкетираните съобщават, че се чувстват самотни.

Най-ниски нива се наблюдават в Нидерландия, Чешката република, Хърватия и Австрия с по-малко от 10 % от изследваната извадка. България остава някъде посредата – между 16 % и 17 % от запитаните българи са потвърдили, че се чувстват самотни. Според доклада на ЕК, вероятността хората, които са самотни през цялото време или през по-голямата част от него, да страдат от депресивни симптоми е с около 20 % по-голяма при тези резултати. Анализаторите са посочили, че „самотата не е само частен и индивидуален проблем. Тя може да попречи на социалното сближаване и трябва да се разглежда като социален проблем, и да се решава като такъв“.

В доклада се отбелязва, че освен събитията в живота на човека, значителна роля за самотата играят и културните фактори. Благоприятното икономическо положение, както и количеството и качеството на социалните контакти, са от ключово значение за предотвратяване на самотата. Интензивното използване на социалните медии също е свързано с увеличаване на самотата, а в онлайн сайтовете „липсват интимността и качеството на офлайн взаимодействията“, посочват от Европеската комисия.

Оказва се още, че самотата сред младите респонденти е по-висока, отколкото сред по-възрастните, тъй като големите житейски събития са склонни да нарушават социалните мрежи и да правят всеки податлив на това тягостно чувство. В доклада обаче се признава, че последиците от самотата варират в зависимост от възрастта и в никакъв случай не може да се пренебрегва самотата сред по-възрастните хора. Световни проучвания през последните години показват, че европейски страни като Италия са с едни от най-високите нива на самота именно в тази група. Основното предизвикателство за справяне с проблема със самотата произтича от социалната стигма и неосведомеността, се казва в доклада, като се добавя, че 57 % от анкетираните не знаят за съществуването на методи и политики за намеса.

Източник: Euronews

Четете още:

Как профилната снимка в социалните мрежи разкрива вашия характер?