8 сгради във Варна получиха сертификати за енергийна ефективност по ОП „Региони в растеж“. Кандидатстването продължава!

ВАРНА новини лого

Варна Новини

До края на месец май са били подадени 95 проекта за саниране на многофамилни жилищни сгради по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ в рамките на инвестиционната оперативна програма „Региони в растеж“. Общата сума на отпуснатото за България финансиране е 200 млн.лв., а в частност за Варна – 80 млн.лв. Това означава, че ще бъдат одобрени проекти в рамките на тази стойност и се очаква до 3 месеца да стане известно кои ще бъдат те. Останалите ще влязат в списъка на чакащите, ако някое от сдруженията на собствениците се откаже.

Отворена е и следващата процедура за саниране на многофамилни жилищни сгради, която е със срок на кандидатстване до 24 януари 2024 г. Кандидатстването отново ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение /ИСУН/. Финансирането този път обаче е по-малко – за целия Североизточен район е 47 млн.лв. Ръководителят на проекта във Варна, Владимир Минков обясни, че парите са по-малко, тъй като този път едно от условията е да има най-малко 20% съфинансиране от сдружението на собствениците т.е. безвъзмездната финансова помощ е само за строително-монтажните ремонти, а всичко останало следва да бъде покрито от собствениците. Скоро ще бъдат оповестени и останалите изисквания при кандидатстване.

На специална пресконференция, сертификати за енергийна ефективност клас С получиха представители на сдружения на собственици от 8 сгради във Варна – две в район „Одесос“ и шест в „Аспарухово“. Общо 27 многофамилни жилищни постройки са били одобрени на този етап, но 3 са отпаднали – едната, защото е била проектирана след 1999 г., а едно от условията е било да е преди това; втората заради неизправност в документите; третата – заради отказ от страна на собствениците, тъй като е била паметник на културата и е било възможно да се полага изолация само отвътре.

Стойността на проекта е 1 332 369, 67 лв., от които собственото участие на бенефициентите е 68 111 лв. Минков обясни още, че задължителна дейност по програмата е изграждането на достъпна среда за хора със затруднения в придвижването, освен, ако не е абсолютно невъзможно поради спецификата на сградите. Един от разходите, които не е можело да бъдат покрити с безвъзмездната финансова помощ е бил за изграждането на мълниезащита, тъй като старите сгради не отговарят на сегашните условия.

ДС

Четете още:

Коцев се шашна: Юрна спешно готвачи и сервитьори да протестират