Само една гимназия във Варненско предлага обучение по специалността „Ветеринарен техник”

ВАРНА новини лого

Професията „Ветеринарен техник” се оказва изключително атрактивна в днешно време заради липсата на кадри и търсенето им на пазара на труда. Завършилите специалността имат възможност да се реализират като стажанти още по време на обучението си.

Единствената професионална гимназия в област Варна, която за учебната 2023/2024 г. предлага държавен план-прием по специалност „Ветеринарен техник”, професия „Ветеринарен техник”, професионално направление „Ветеринарна медицина”, за ученици завършили основно образование е ПГСС „Свети Георги Победоносец“.

Ветеринарният техник извършва профилактична, контролна и лечебна дейност: дезинфекция, дезинсекция, ваксинации, съвети за здравеопазването на животните, спазване на зоохигиенните изисквания, съблюдаване качеството на фуражите, изпращане на материали в диагностичните лаборатории, даване на лекарства, поставяне на инжекции и други манипулации.

Учениците получават обучение и опит, които включват лабораторна и клинична работа с различни видове животни, придобиват необходимите знания и сертифициране, което им позволява да продължат кариерата си в областта на ветеринарната медицина.

Учениците се обучават в модерна и иновативна образователна среда. Учебните занятия се провеждат в професионално оборудвани ветеринарномедицински лаборатории и кабинети, животновъдни ферми и ветеринарни клиники в страната и чужбина.

Завършилите тази специалност се реализират успешно в:

  • ветеринарни клиники;
  • аптеки и амбулатории;
  • животновъдни ферми;
  • зоомагазини;
  • приюти за домашни животни;
  • канцеларии;
  • лични стопанства;
  • БАБХ и много други.

В училището, което се намира в гр. Суворово, е изградена модерна и иновативна образователна среда. Всички кабинети са оборудвани с интерактивни дъски и панели, мултимедии, лаптопи, таблети, включително фитнес и тенис зала. Изградени са модерни спортни волейболни, баскетболни и футболни  площадки. В сградата на гимназията, прилежащите учебни  сгради, общежитията, фитнес и тенис залата и училищния двор учениците имат на разположение и свободен достъп до WI-FI мрежа.

Внедрена е виртуална реалност, метеорологична станция, свързана със сателит, част от немска метеорологична мрежа, изграден е първият за Варна и областта училищен STEM център.

В процес на откриване е Авто-тренажорен комплекс, оборудван със стенд тренажори и симулатори.

В училището се изучава роботика, изкуствен интелект и инженерен дизайн.

Гимназията притежава две общежития, в които учениците се настаняват абсолютно безплатно. Разполага и с лекарски кабинет.

Осигурен е безплатен транспорт от десетки населени места до училището и обратно.

ПГСС „Свети Георги Победоносец“ получава заслужено признание заради непрестанните си иновации и е носител на редица национални награди!

За повече информация и контакти посетете нашия сайт http://pgss-suvorovo.com/

Вижте още:

Избери си бъдеще! Гимназия във Варненско е с огромен процент реализирани випускници. Иновативно обучение и атрактивни специалности