Чисто ли е българското Черноморие?

ВАРНА новини лого

Снимки namoreto.bg

Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Данните са от цифровото моделиране на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Н. Й. Вапцаров“.

Резултатите от изследванията, направени на 26 и 27 юни от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) на крайбрежните води не показват замърсяване на морската околна среда.

Измерените стойности във всички шест пункта са под максимално допустимите концентрации (МДК-СКОС) и средногодишните стойности (СГС-СКОС). Според постъпилите в БДЧР официални данни от радиологичен анализ на пробите за цезий-137 и тритий, взети на 19 юни от бреговите пунктове, не се установяват превишения, посочват от МОСВ.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория – Варна към Изпълнителната агенция по околна среда следят ежеседмично състоянието на черноморските води в три допълнителни пункта в бреговата зона, които бяха определени в отговор на нововъзникналата ситуация – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг.

Прогнозата за Северозападната част на Черно море до 6-ти юли се запазва благоприятна, като потенциалните замърсители циркулират в акваторията на Украйна.

МОСВ е в постоянен обмен на информация с украинските, молдовските и румънските власти за потенциално замърсяване на водите в Черно море.

По-рано днес от Министерството на околната среда на Румъния, в публикация във Фейсбук, съобщиха, че министрите на околната среда на България и Румъния Юлиан Попов и Мирча Фекет са потвърдили, че взетите проби от Черно море не показват никакъв проблем за здравето на хората и околната среда. Двамата министри са коментирали качеството на водата в Черно море след разрушаването на стената на язовир „Каховка“ в Украйна вчера по време на онлайн среща.

От Dnesplus.bg

Четете още: