12 септември 1902 г.: По случай 25-годишнината от Шипченската битка, във Варна пристига Княз Николай Николаевич

Шпченска битка

Шипченска битката, продължила от 5 септември до 17 септември 1877 г. е последният и неуспешен опит на Централната османска армия да превземе Шипченския проход, отбраняван от силите на Шипченския отряд. 25 години по-късно, на 12 септември 1902 г. във Варна пристига Негово Императорско височество Княз Николай Николаевич. „Варненски общински вестник“ публикува в 23 брой от същата година поздравителни адреси по случай официалното му посрещане:

Ваше Императорско Височество!

Вие встъпвате въ страната, гдето преди 25 години храбро се сражавахте за нейната свобода. Сега обкръжени съ останалите живи Ваши другари – сподвижници, всреди насъ идвате да въздадете заслужената дань на почесть на загиналите герои, които сложиха юнашките свои кости въ нашите поля и планини, за искупление на нашата свобода. При величественния тоя моментъ, възкресва въ памятьта на всички ни светлия ликъ на Царя Освободителя Александръ II, обкръженъ отъ великите свои полководци, на чело на славния Главнокомандующь Николай Николаевичъ, незабравимъ отъ насъ, Вашъ Родитель и плеадата ратници по безпримерното въ историята дело на нашето освобождение.

Спомняме въсторгътъ, себепожертвуванието, потоците братска Руска кръвъ и грамадите кости, надъ които изникна свободна България – сега така мъдро водена въ пътятъ на братството и неразривно единение съ нашата освободителка, отъ царствующий нашъ Августейши Господарь Негово Царско Височество Фердинандъ I. Величественъ памятникъ с въздигнать за винаги въ българските сърдца! Но и на подножието на гордата Стара Планина, свидетелка на неимоверни жертви, въ сърцето на свободната Бьлгария, въздигнатия свещенъ Шипченски божественъ храмъ-памятникъ, ще напомня вечно виновниците за българската свобода. Заедно съ Ваше Императорско Височество смирено се и ние покланяме на свещенната техна память.

Ваше Императорско Височество!

Двадесеть петь годишнината на славното тържество на Руското оръжие въ Шипченските висоти, възбужда въ душата на свободните българи чувства неизразими. Всредъ насъ са живите герои – виновници на нашето освобождение! Благоговейно предъ Ваше лице приветствуваме славните герои — ветерани. Вечна наша признателност, на Руския братски народъ!

Слава на свешенната памят на Цар Освободителъ Алексанръ II!

Да живее Негово Императорско Величество нашия покровитель Всеросийский Императоръ Николай II!

Да живее Руский братски намъ народъ!

Живейте Ваше Императорско Височество !

Варна, 12 Септемврий 1902 год.

Варненско Градско Общинско Управление:

(Подписали) Председатель: Панайотъ Кърджиевъ

Членове :Тодоръ Раевъ, Зафиръ Зафировъ“

 


Варна Новини