Варна върху карта на Диого Хомем от 1558 г.

Карта.

Отсечка от картата на Диого Хомем от 1558 г. със западния бряг на Черно море и Варна (verna). Национална библиотека на Франция, Париж.

Диого Хомем (Diogo Homem, 1521-1576) е португалски картограф – син на Лопо Хомем (Lopo Homem, fl. 1517-1532), официалният географ на краля на Португалия Жоао III (João III, 1502-1557). През 1544 г., за извършено убийство, е заточен от португалският крал в Англия, а след това и във Венеция.

Картата е част от атлас (Atlas nautique portugais) от 1558 г. с 6 карти върху пергамент, фино обработена овча кожа. Атласът се съхранява в колекциите на Националната библиотека на Франция в Париж.

Картата е украсена с 3 рози на ветровете с 8 лъча (румби). Четирите основни посоки са означени с латински надписи: изток, запад, север, юг – ORIENS, OCCIDENS, SEPTENTRIO, MEREDIES. Мрежата от курсови линии (локсодроми) е нанесена с червено, черно и зелено мастило. Опасните за корабоплаването плитчини и подводни рифове при нос Шабла (losilosicho) и между Черни нос (mauro) и Емона (cdelemano) са нанесени с 2 точки и знак „+“. Принадлежността на териториите е означена с цветни надписи. Територията на България е означена с надпис tratia. Над Константинопол е представено знамето на династията Палеолози – управлявала Византия от 1261 до 1453 г. Черно море е представено с надпис M. DE PONTO.

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (verna). С червено мастило по западния бряг на Черно море са нанесени zanavarda (нос Мидия), chaliacra (нос Калиакра), verna (Варна), sixopoly (Созопол).

Топоними по западния бряг на Черно море: proslanica (остров Китук),groxia (лиман Синое), zanavarda (нос Мидия), costanca (Костанца), losilosicho (нос Шабла), chaliacra (нос Калиакра), gauarna (Каварна), carbona (Балчик), chastrice (крепост и пристан при резиденция „Евксиноград“), verna (Варна), galato (Галата), mauro (Черни нос), cdelemano (Емона), mesembre (Несебър), lasilo (Поморие), sixopoly (Созопол).

maritime.bg

Прочетете още:

Стачка на моряците затвори всички гръцки пристанища